Arbeidsrecht

Kaper Nooijen Advocaten is een nichekantoor op het gebied van arbeidsrecht. Bij arbeidsrecht moet u onder andere denken aan ontslag, reorganisatie, het maken en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen, concurrentie en arbeidsongeschiktheid. 

We staan zowel werkgevers als werknemers bij, dit houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we alle zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? 

Neem contact met ons op voor een kennismaking 

Simone Kaper en Susan Nooijen

 
Voorbeelden van arbeidsrechtelijke onderwerpen die wij graag voor u behandelen zijn: individueel/collectief ontslag via UWV of kantonrechter, concurrentie- en relatiebedingen, maken en beoordelen van contracten en (collectieve) regelingen, loonvorderingen, re-integratie en arbeidsongeschiktheid, flexibele arbeidsrelaties, ZZP: risico's en mogelijkheden, cao kwesties, inspraak en medezeggenschap of bedrijfsbeëindiging en faillissement in relatie tot de arbeidsovereenkomst. We hebben enkele onderwerpen voor u uitgelicht:

Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentiebeding dient ter bescherming van de belangen van de werkgever, zoals het veilig stellen van de knowhow van de werknemers en de klanten. Het beding strekt er doorgaans toe werknemer te verbieden na het einde van zijn dienstverband soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij voor de werkgever deed of commerciële contacten met...

Lees meer

De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is er in veel varianten, die allemaal beheerst worden door de wettelijke regelgeving van artikel 7:610 BW en volgende, welke wettelijke regelgeving bescherming van de werknemer (als zwakkere, afhankelijkere partij bij de overeenkomst) beoogt. De hoofdkenmerken van de arbeidsovereenkomst komen in elk type terug: de werknemer...

Lees meer

De beëindiging met wederzijds goedvinden.

Een veelgebruikt figuur om tot het einde van de arbeidsovereenkomst te komen.  Zolang er geen sprake is van een opzegverbod (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap) biedt de beëindigingsovereenkomst veelal een oplossing voor situaties waarin er wegens bedrijfseconomische redenen tot ontslag wordt besloten of wanneer het simpelweg niet meer klikt...

Lees meer

Ontslag op staande voet

Iemand ‘op staande voet ontslaan’ is gewone-mensen-taal voor wat juristen bedoelen met ‘opzeggen wegens een dringende reden’. Bijzonder aan deze vorm van ontslag is dat er geen UWV of Kantonrechter aan te pas komt en dat er geen opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden. Het ontslag – mits correct gegeven - werkt onmiddellijk en definitief. ...

Lees meer