Checklist Arbeidsovereenkomst:

Checklist arbeidsovereenkomst- Kaper Nooijen EindhovenWilt u een vast contract aanbieden aan uw werknemer, dan is het van groot belang dat u zich van te voren goed realiseert welke afspraken in zo’n contract thuishoren. U kunt hier de checklist aandachtspunten arbeidsovereenkomst downloaden, om te kijken waar u allemaal op moet letten.

 • Rechtspersoon werkgever, wie is tekeningsbevoegd? 
 • Personalia werknemer;
 • Onbepaalde tijd of bepaalde tijd? 
 • Flexibel? Oproepovereenkomst of min-max contract? 
 • Datum indiensttreding (let op eventueel dienstverband met rechtsvoorgangsters van werkgever?);
 • Arbeidsduur per week en arbeidstijden; 
 • Salaris bruto per maand (vier weken, vakantiegeld, emolumenten, gratificatie, provisie, dertiende maand, opties);
 • Bonusregeling? Zo ja, hoe vast te stellen, administratie, wat zijn de voorwaarden tot betaling? Wat gebeurt er bij voortijdig vertrek? 
 • Is er een cao en/of personeelsreglement van toepassing? Zo ja, is het wenselijk om die te incorporeren in de arbeidsovereenkomst? 
 • Opzegtermijn: de wettelijke opzegtermijn of een langere termijn bedingen i.v.m. overdracht; 
 • Functieomschrijving: ook andere werkzaamheden, plaats van werkzaamheden?
 • Aantal verlofdagen bij fulltime dienstverband? Verjaring verlofdagen? Verschil wettelijk en bovenwettelijk; 
 • Worden overuren betaald?
 • Pensioenontslagbeding; 
 • Loondoorbetaling bij ziekte: betaalt werkgever meer dan het wettelijk minimum, zijn er bijzondere controlevoorschriften? 
 • Geheimhoudingsbeding;
 • Relatiebeding: welke relaties? 
 • Concurrentiebeding: voor welke werkzaamheden, duur, geografische cirkel, motivering? 
 • Anti-wervingsbeding;
 • Verbod op nevenwerkzaamheden;
 • Boetebeding;
 • Intellectuele eigendomsrechten werkgever;
 • Studiekostenbeding;
 • Verrekening vorderingen op werknemer bij einde dienstverband;
 • Golden parachute: bij voorbaat al ontslagvergoeding vastleggen? Afwijken transitievergoeding?Hoeft niet maar kan wel;
 • Beding m.b.t. gebruik Social media bij einde dienstverband: wat gebeurt er met LinkedIn, twitter, Instagram etc, etc?
 • Einde contract bepaalde tijd in combi met ziekte werknemer extra controlevoorschriften bedingen i.v.m. risico verhoogde Bezava-premies;
 • Toepasselijk recht;

Download de checkllist 

 
Dit artikel valt onder het artikel "De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst".
En is gerelateerd aan:


Voor advies, controle of een arbeidsovereenkomst op maat kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Bel (tijdens kantooruren) 040 238 04 44 of maak gebruik van onderstaand formulier.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.