De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

Vanaf de 1e dag dat partijen deze arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

De oproepkracht moet binnen redelijke grenzen aan iedere oproep gehoor geven. De werkgever is op zijn beurt ook verplicht om de oproepkracht op te roepen zodra er werk is. Kan men op voorhand nog geen werkgarantie geven, dan is er sprake van een nul uren contract. Het is echter ook denkbaar dat er een vast aantal uren per periode wordt afgesproken, waarnaast op flexibele basis kan worden opgeroepen. Er is dan sprake van een min-max contract.

De verplichting voor de werknemer om per oproep te verschijnen, is afgekaderd in de wet. De wet kent bepalingen die betrekking hebben op de termijn waarbinnen een werkgever moet oproepen en gevallen waarin een werknemer mag weigeren. Ook regelt de wet dat als er geen werk is, de eerste 6 maanden van de oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht ook geen salaris verschuldigd is, mits de schriftelijke arbeidsovereenkomst aan de voorwaarden hiervoor voldoet of de toepasselijke cao hierin voorziet. Na die 6 maanden kan alleen nog bij cao en in bijzondere gevallen worden bepaald dat een werknemer geen recht op loon heeft als er geen werk is.

Neem contact op voor meer informatie

Dit artikel valt onder het artikel "De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst".

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.