De uitzendovereenkomst

Dit type arbeidsovereenkomst beweegt in de driehoek: uitlener, uitzendkracht en inlener. De uitlener (het uitzendbureau) kan alleen van dit type arbeidsovereenkomsten gebruik maken wanneer hij zijn beroep maakt van het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We noemen dit de “allocatiefunctie” van het uitzendbedrijf. 

De uitzendovereenkomst kent veel bijzonderheden. We noemen er enkelen:

  • Gedurende de eerste 26 weken waarin arbeid wordt verricht, geldt de ketenregeling niet. Bij cao kan deze periode zelfs worden opgerekt tot 78 weken (dit is in de cao voor uitzendkrachten, zoals geldt voor de periode van 2012 tot 2017, ook daadwerkelijk gebeurd);
  • In de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht mag een uitzendbeding worden opgenomen (artikel 7:691 BW) welk beding tot gevolg heeft dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de inlener geen gebruik meer wil maken van de diensten van de uitzendkracht. Dit beding kan de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst vrijelijk worden ingeroepen. Bij cao kan deze periode worden verlengd tot 78 weken, het welk in de cao voor uitzendkrachten die geldt tussen 2012 en 2017 ook daadwerkelijk is gebeurd;
  • De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) is van toepassing, ingevolge welke wet de uitzendkracht recht heeft op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt, de inlener dus. Die moet hetzelfde loon, dezelfde vergoedingen maar ook de arbeidstijden, rusttijden enzovoorts bieden aan de uitzendkracht als aan het eigen personeel.
  • Artikel 10 van de WAADI verbiedt het een bedrijf om uitzendkrachten in te zetten voor werkzaamheden waarvoor een staking gaande is. Dit beding noemen we het ‘onderkruipersverbod’. 

Dit zijn maar enkele van de vele bijzondere kenmerken van de uitzendovereenkomst. Naast de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:690 BW en volgende) en de bepalingen in de WAADI, dient de cao steeds goed gelezen te worden. De bekendste cao voor uitzendkrachten is de ABU-cao. De op één na bekendste is de NBBU-cao.

Maak een afspraak voor persoonlijk advies

Dit artikel valt onder het artikel "De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst".

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.