Voorovereenkomst

Uitgangspunt bij de voorovereenkomst is vrijblijvendheid.

In een voorovereenkomst staan afspraken over het loon, de functieomschrijving en dergelijke, maar niet over wanneer of hoe lang er gewerkt wordt. De voorovereenkomst is derhalve als zodanig geen arbeidsovereenkomst, maar alleen een kader met daarin vervattende voorwaarden waaronder partijen te zijner tijd een arbeidsovereenkomst aangaan. Geeft de oproepkracht vervolgens gehoor aan een oproep, dan komt voor de duur van die oproep een arbeidsovereenkomst tot stand.

De redelijkheid en billijkheid kunnen werkgevers soms verplichten om de oproepkracht op te roepen, bijvoorbeeld in een situatie waarbij de oproepkracht erop mocht vertrouwen dat hij voor de duur van bijvoorbeeld een seizoen of tijdens de uitverkoop zou kunnen werken omdat dat al jaren de praktijk was.

Een groot risico van de voorovereenkomst schuilt in de ketenregeling: geeft de werknemer 4x achter elkaar gehoor aan een oproep en ligt er tussen de oproepen geen langere onderbreking dan 6 maanden, dan is er na de 4e oproep van rechtswege sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met alle gevolgen van dien.

Neem contact op voor advies

Dit artikel valt onder het artikel "De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst".

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.