Artikelen

Standplaatswijziging: wijziging van de arbeidsvoorwaarden?

13-07-2018 | Reiskosten

Werknemers die door een wijziging van standplaats van 31 km reistijd naar 136 km reistijd gaan, hebben recht op een gedeeltelijke compensatie van de reiskosten en reisuren. Dat heeft het Gerechtshof Den Bosch recentelijk besloten. Hoe zit het ook alweer met het wijzigen van de standplaats? Is een wijziging van de standplaats aan te merken als een wijziging van de arbeidsvoorwaarden en is compensatie van de reiskosten dan gerechtvaardigd?

 

Lees meer

Opnemen vakantiedagen na einde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

10-07-2018 | Vakantiedagen, Ziekte

Op 18 januari 2018 kwam bij de kantonrechter te Zaanstad de vraag aan de orde hoe moet worden omgegaan met tijdens de loondoorbetalingsperiode opgebouwde vakantiedagen die door de werknemer zijn opgenomen na het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Bestaat er in dat geval nog wel een verplichting tot het betalen van loon over de vakantiedagen?

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.

10-07-2018 | Ontslag op staande voet, Transitievergoeding

De tekst van artikel 7:673 BW in combinatie met de niet zo consequente uitspraken van de wetgever tijdens de totstandkoming van de WWZ heeft de nodige vragen opgeroepen over de verschuldigdheid van de transitievergoeding in gevallen waarin sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Immers, de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Is in het geval dat sprake is van een dringende reden de uitzondering van lid 7 (ernstig verwijtbaar handelen) een gegeven of is de transitievergoeding zelfs in dat geval verschuldigd?

Lees meer

Schorsing

28-05-2018 |

Of een schorsing geoorloofd is hangt onder meer af van de bepalingen die hierover in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of de cao opgenomen zijn. Als de bevoegdheid tot schorsing daar contractueel is vastgelegd, dien je de daarvoor bepaalde regels te volgen die ontleend moeten worden aan de jurisprudentie.

Lees meer

Het vakantiegeld komt er weer aan.

22-05-2018 | Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het vakantiegeld komt er weer aan. Maar hoe zit het ook al weer met de regels omtrent het vakantiegeld. Wat moet en wat mag? Een kort overzicht over het vakantiegeld treft u onderstaand aan.

Lees meer

Treffen van voorzieningen bij herstel arbeidsovereenkomst

09-05-2018 | Arbeidsovereenkomst

Bij een ongeldige opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever kan de rechter de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen, dan wel een billijke vergoeding te betalen. Kiest de rechter voor herstel van de arbeidsovereenkomst, dan bepaalt de rechter daarbij het moment waarop hersteld moet worden. De datum waartegen hersteld moet worden is niet altijd de datum waarop de arbeidsovereenkomst door de “foutieve” opzegging is geëindigd. Wat moet er dan gebeuren in de tussenliggende periode? Moet er bijvoorbeeld een betaling worden gedaan aan de werknemer vanwege het gemis aan loon? Is de rechter verplicht hier iets over te zeggen? In de woorden van de wetgever: is de rechter verplicht voorzieningen te treffen?

Lees meer

Wet minimumloon minimumvakantiebijslag (WML) per 1 januari 2018

03-05-2018 | Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Op 1 januari 2018 is de WML op belangrijke punten gewijzigd, met name op het gebied van overwerk en stukloon. In dit artikel stippen we de belangrijkste wijzigingen aan.

Lees meer

Tester gebruiken of weggeven; ontslag op staande voet?

06-04-2018 | Ontslag op staande voet

Beiden werkten ze voor moederbedrijf A.S. Watson, de één bij het Kruidvat en de ander bij ICI Paris XL, beiden zijn ze ontslagen op staande voet. Daar houden de overeenkomsten echter op want het ene ontslag op staande voet houdt stand en het andere niet. Hoe kan dat?

Lees meer

Ontslag op staande voet; een misstap is zo begaan

27-03-2018 | Ontslag op staande voet

Geen enkele werkgever wil het ontslag op staande voet geven. Dat betekent namelijk dat er een vervelende situatie is ontstaan. Soms is het echter een noodzakelijk kwaad en dan is het van belang dat u weet welke stappen u dient te zetten om het tot een goed einde te brengen.

Lees meer

Europese Privacy Verordening (AVG): werkgever, weet u hoe het zit?

19-03-2018 | Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Verordening omtrent de bescherming van persoonsgegevens in werking. De opstellers van de AVG hebben met opzet (afschrikwekkend!) hoge sancties gezet op niet-naleving van de nieuwe regels om de urgentie van de naleving kracht bij te zetten. Reden genoeg dus voor werkgevers om zich in de AVG te verdiepen.

Lees meer

Pages