Artikelen

Wel of geen sprake van een arbeidsovereenkomst?

12-04-2021 | Arbeidsovereenkomst

In de praktijk zie ik regelmatig dat de arbeidsovereenkomst nog niet is getekend, terwijl de werknemer al wel begint met werken. Soms is er zelfs nog geen arbeidsovereenkomst voorgelegd aan de werknemer en hebben partijen alleen nog maar gesproken over de datum waarop de werkzaamheden starten en het salaris. Deze gang van zaken brengt risico’s met zich mee. Immers, wat nu als partijen het niet met elkaar eens worden over de (verdere) inhoud van de arbeidsovereenkomst? Is er dan wel een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen? Wat zijn dan de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst?

 

Lees meer

Eindigt de arbeidsovereenkomst op 28 februari of 1 maart? Een duur ‘foutje’ van werknemer

12-04-2021 | Arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad heeft recentelijk een uitspraak gedaan over de dag waarop een arbeidsovereenkomst eindigt. De werkgever, ABN AMRO, had de arbeidsovereenkomst opgezegd ‘per 1 maart 2018’. Volgens ABN AMRO betekende dit dus dat de arbeidsovereenkomst was geëindigd op 28 februari 2018. Maar de Werknemer vond dat de arbeidsovereenkomst was geëindigd op 1 maart 2018. Partijen verschilden verder van mening over de vraag of werknemer aanspraak kon maken op een transitie vergoeding of dat hij reeds een gelijkwaardige voorziening had gekregen op grond van de toepasselijke CAO waardoor er geen aanspraak meer was op een transitievergoeding. 

Lees meer

Werkgevers let op; informeer werknemers over het vervallen van vakantiedagen

12-11-2020 | Vakantiedagen

Het einde van het jaar komt in zicht. De meeste werknemers zullen dit jaar vakantiedagen hebben opgenomen. Maar hoe zit het nou met de vakantiedagen die niet worden opgenomen door een werknemer? Hoe lang heeft een werknemer nog de tijd om deze op te nemen en wat zijn de plichten van een werkgever?

Lees meer

Onregelmatig opzeggen loont niet meer

07-10-2020 | Transitievergoeding, WWZ

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) zijn intrede gedaan in het Nederlandse arbeidsrecht. We kregen te maken met een dwingendrechtelijke vergoeding, te berekenen volgens een vaste rekenmethodiek.

Lees meer

Het instructierecht van de werkgever in tijden van het coronavirus

05-10-2020 | Coronavirus

De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar hoe ver gaat die verplichting van de werkgever? Kan een werkgever zijn werknemers bijvoorbeeld ook verplichten tot het dragen van een mondkapje?

 

Lees meer

[VIDEO] Werken met oproepkrachten, wijzigingen per 1 januari 2020

04-09-2020 |

Om de oproepkracht beter te beschermen is er per 1 januari 2020 aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Deze maken de inzet van oproepkrachten een stuk duurder. Arbeidsrecht advocaat Susan Nooijen zet in deze video de nieuwe wijzigingen voor u op een rijtje.

Lees meer

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

03-09-2020 | Ontslag op staande voet

Uitspraak Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2020:7517

De minister kroop door het oog van de naald, maar wat gebeurt er als ‘gewone’ werknemers de Coronaregels aan hun laars lappen?

Lees meer

[VIDEO] Het contract voor bepaalde tijd, de regels op een rijtje

17-08-2020 | Arbeidsovereenkomst

Lees meer

Let op: loondoorbetalingsplicht tijdens quarantaine

03-08-2020 | Coronavirus

Nederland is, net als de rest van de wereld, al een aantal maanden in de ban van het coronavirus. Naast alle vragen over onder andere een eventuele mondkapjesplicht, de anderhalve meter samenleving en een vaccin brengt het ook arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Zeker nu veel werknemers op vakantie gaan. Wanneer moet een werkgever het loon doorbetalen? En hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht als een werknemer in ‘gezinsquarantaine’ moet?

 

Lees meer

[VIDEO] Arbeidsmarktregulering volgens Commissie Borstlap

23-07-2020 | WWZ

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Borstlap haar eindrapport gepubliceerd. Arbeidsrecht advocaat Simone Kaper vertelt u in vogelvlucht over de uitgangspunten en aanbevelingen zoals gepresenteerd door de commissie.

 

Lees meer

Pages