Artikelen

[VIDEO] Vakantiedagen

04-07-2019 |

Vakantie, we hebben het allemaal nodig om bij te komen en het recht op vakantiedagen ligt verankerd in de wet. Maar kun je als werkgever je personeel verplichten om vakantie op te nemen? En wat doe met vakantiedagen die niet worden opgenomen? Arbeidsrecht advocate Simone Kaper vertelt u er meer over.

 

Lees meer

[VIDEO] Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

23-05-2019 | WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2020. Op dinsdag 16 april 2019 verzorgde arbeidsrechtadvocaat Susan Nooijen een seminar over dit onderwerp. Kijk de presentatie hier terug;

Lees meer

Is ontslag van een werknemer mogelijk op de h- grond als herplaatsing niet in de rede ligt?

10-04-2019 | Ontslaggronden

Een arbeidsovereenkomst opzeggen of laten ontbinden is alleen mogelijk wanneer sprake is van een redelijke grond voor ontslag en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt, aldus artikel 7:669 lid 3 BW.  De herplaatsingsverplichting en de grond voor ontslag waren onderwerp van geschil tussen Shell en één van haar expats (HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64)

Lees meer

[VIDEO] Het arbeidscontract: veel gemaakte fouten

28-01-2019 | Arbeidsovereenkomst

Bij het vastleggen van afspraken in arbeidscontracten gaat het helaas veel te vaak mis. Kleine foutjes kunnen je als werkgever duur komen te staan. In deze video licht arbeidsrecht advocaat Simone Kaper een aantal 'klassieke missers' toe.

Lees meer

[VIDEO] De disfunctionerende werknemer

15-01-2019 |

Wanneer een werknemer onvoldoende functioneert wil je als werkgever kunnen ingrijpen. Wanneer is een dossier voldoende om een werknemer te kunnen ontslaan?Arbeidsrecht specialist Simone Kaper behandelt in deze video de wettelijke kaders en belangrijkste aandachtspunten.

 

Lees meer

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

10-01-2019 | Transitievergoeding

Een transitievergoeding is op grond van de wet ook verschuldigd wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 1 april 2020 zal een nieuwe wet in werking treden die voorziet in een compensatie voor werkgevers. Hoe u aanspraak kunt maken op deze compensatie wordt in dit artikel toegelicht. 

Lees meer

[VIDEO] Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst

07-01-2019 | Arbeidsovereenkomst

Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is een onderwerp waarover wij als kantoor regelmatig vragen krijgen en waarmee veel werkgevers vroeg of laat te maken krijgen. Er kunnen zich ten slotte altijd wijzigingen of veranderingen voordoen, waardoor de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden gewijzigd moeten worden. Gaat de werknemer akkoord met de benodigde wijzigingen, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat te doen wanneer een werknemer niet akkoord gaat? Welke rechten heeft u dan? Annelyn bespreekt het onderwerp in deze video aan de hand van juridische kaders en praktijkvoorbeelden. 

 

Lees meer

Transitievergoeding bij deeltijd ontslag

03-01-2019 | Transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan niet gedeeltelijk worden opgezegd of ontbonden. Wanneer in de praktijk de arbeidsduur wordt verminderd, gebeurt dat door de bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen en een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Wat we doorgaans “deeltijd ontslag” noemen, betreft in feite een volledig ontslag. Maar wat betekent dat voor de transitievergoeding?

Lees meer

[VIDEO] De wet over feestdagen

10-12-2018 |

Een veel gehoorde vraag in onze beroepspraktijk is de vraag welke dagen van het jaar nou officieel gelden als verplichte vrije dagen. Wat de wét zegt over vrije en feestdagen legt arbeidsrecht advocaat Simone Kaper u in deze video uit. 

Lees meer

[VIDEO] Vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag

27-11-2018 |

Bij vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag denken de meeste mensen aan de onderhandelde vrijstelling bij een beëindiging met wederzijds goedkeuren. De vrijstelling van werk kan echter ook voorkomen in andere situaties. Bij bedrijfseconomische kwesties bijvoorbeeld, maar ook in geval van disfunctioneren van de werknemer of bij verstoorde arbeidsrelaties. In sommige van deze gevallen zal de werknemer de vrijstelling van werk geen probleem vinden, maar is de werknemer het er niet mee eens dan komt de vrijstelling in feite neer op een non-actiefstelling of schorsing. Wat er dan gebeurt legt arbeidsrecht advocaat Linda Evers in deze video uit.

 

Lees meer

Pages