Artikelen

[VIDEO] Slapende dienstverbanden en de Wet Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

03-06-2020 | Ziekte

Arbeidsrecht advocaat Simone Kaper legt in deze video uit wat de actuele wetgeving zegt over slapende dienstverbanden. En ze licht toe wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte, die per 1 april 2020 van kracht is.

Lees meer

De NOW-regeling 1.0: wijzigingen op de valreep, meer bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming

26-05-2020 | Coronavirus

Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 werd aangekondigd dat de NOW-regeling, zoals die thans geldt, zal worden verlengd. Op diezelfde dag dus, is er nog een tweede Kamerbrief verschenen met verschillende wijzigingen/aanvullingen op de huidige regeling (de NOW 1.0) aangekondigd. Met het oog op het naderen van de uiterlijke termijn voor de aanvraag van de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 hebben wij ook deze wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

De NOW-regeling 2.0: wat verandert er?

25-05-2020 | Coronavirus

Vandaag is in een kamerbrief aangekondigd dat de verlenging van de NOW- regeling er komt en tevens is bekend gemaakt wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de NOW- regeling zoals we die nu kennen. 

Wij hebben de aangekondigde wijzigingen vast voor u op een rij gezet.

Lees meer

NOW-regeling wijziging 1 mei 2020

08-05-2020 | Coronavirus

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief d.d. 1 mei 2020 een aantal wijzigingen in de NOW-regeling doorgevoerd. 

Lees meer

[AUDIO] Vakantierecht in Coronatijd

08-05-2020 | Vakantiedagen

Vanmorgen was Kaper Nooijen Advocaat @SimoneKaper te gast bij @KoenWijn in de ochtendshow Wakker! bij @OmroepBrabant, om uitleg te geven over vakantierechten in tijden van Corona. Beluister het fragment hier: 

Lees meer

De NOW-regeling en medezeggenschap

10-04-2020 | Coronavirus

Aan de aanvraag van de NOW kleven een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden betreft de in artikel 13 sub d van de NOW-regeling opgenomen verplichting om de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of (bij het ontbreken daarvan) de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Lees meer

De NOW-regeling: wat is het en hoe vraag je deze aan? [V.2]

06-04-2020 | Coronavirus

(versie 2, 6 april 2020) De Noodmaatregel Overbrugging Behoud van Werkgelegenheid (NOW) uitgewerktDe NOW is aangekondigd op 17 maart jl., en inmiddels uitgewerkt in de regelingen van 31 maart. Doel van deze regeling is om werkgevers te helpen om banen te behouden, de NOW is een overheidssubsidie voor werkgevers om lonen te kunnen blijven doorbetalen. Wat betekent deze regeling nu in de praktijk?

Lees meer

De NOW-regeling: wat is het en hoe vraag je deze aan?

01-04-2020 | Coronavirus

De NOW is aangekondigd op 17 maart jl., en inmiddels uitgewerkt in de regelingen van 31 maart. Doel van deze regeling is om werkgevers te helpen om banen te behouden, de NOW is een overheidssubsidie voor werkgevers om lonen te kunnen blijven doorbetalen. Wat betekent deze regeling nu in de praktijk?

 

Lees meer

Uitwerking NOW regeling bekend!

31-03-2020 | Coronavirus

De NOW is bekend, zie hier de uitwerking van de regeling zoals zojuist door de overheid is gepubliceerd.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

31-03-2020 | Transitievergoeding

De Coronacrisis is in volle gang. Daardoor zou bijna uit het oog verloren worden dat 1 april 2020 een belangrijke datum is voor werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslag hebben gegeven en een transitievergoeding hebben betaald.

 

Lees meer

Pages