Artikelen

[VIDEO] De wet over feestdagen

10-12-2018 |

Een veel gehoorde vraag in onze beroepspraktijk is de vraag welke dagen van het jaar nou officieel gelden als verplichte vrije dagen. Wat de wét zegt over vrije en feestdagen legt arbeidsrecht advocaat Simone Kaper u in deze video uit. 

Lees meer

[VIDEO] Vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag

27-11-2018 |

Bij vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag denken de meeste mensen aan de onderhandelde vrijstelling bij een beëindiging met wederzijds goedkeuren. De vrijstelling van werk kan echter ook voorkomen in andere situaties. Bij bedrijfseconomische kwesties bijvoorbeeld, maar ook in geval van disfunctioneren van de werknemer of bij verstoorde arbeidsrelaties. In sommige van deze gevallen zal de werknemer de vrijstelling van werk geen probleem vinden, maar is de werknemer het er niet mee eens dan komt de vrijstelling in feite neer op een non-actiefstelling of schorsing. Wat er dan gebeurt legt arbeidsrecht advocaat Linda Evers in deze video uit.

 

Lees meer

[VIDEO] Wet Arbeidsmarkt in Balans

13-11-2018 |

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een nieuw middel van het kabinet bedoeld om de kloof tussen vast en flexwerk te verkleinen. Maar wat is het precies? En wanneer kunnen we hem verwachten?

Lees meer

[VIDEO] Nieuwe wetgeving

18-10-2018 | Transitievergoeding, WWZ, Ziekte

In deze video behandelt Annelyn Aldenkamp twee nieuwe wetsvoorstellen die nu nog niet van kracht zijn, maar waarmee al wel rekening gehouden kan worden.Ten eerste wordt de geplande wetgeving besproken omtrent een compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten tweede komt het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aan bod.

Lees meer

Het platform Deliveroo: overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

12-10-2018 |

Regelmatig wordt er geprocedeerd over de vraag of er in een specifiek geval werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag is door de komst van de platformeconomie nog actueler geworden. Op 23 juli 2018 was het aan de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:5183) om de veelbesproken vraag te beantwoorden of een bezorger van het platform Deliveroo gekwalificeerd moet worden als werknemer...

Lees meer

[VIDEO] Ontslag op staande voet en de transitievergoeding

02-10-2018 | Ontslag op staande voet, Transitievergoeding, WWZ

Met de invoering van de WWZ zou het ontslagrecht goedkoper worden. Dit had te maken met de nieuwe, veelal lagere transitievergoeding die de daarvoor gebruikte kantonrechtersformule zou vervangen. Deze kantonrechtersformule echter, was lang niet altijd van toepassing, terwijl het in de nieuwe situatie zelfs kan voorkomen dat bij ontslag op staande voet een transitievergoeding verschuldigd is. Linda Evers praat u bij over het thema ontslag op staande voet en de transitievergoeding.

 

Lees meer

[VIDEO] Wet flexibel werken

28-09-2018 | Wfw

De Wet flexibel werken is er al sinds 2016. Toch is er bij werkgevers nog steeds veel onduidelijkheid over de wet. We krijgen regelmatig vragen over de termijnen en formele eisen die de wet aan de werkgever stelt. Arbeidsrecht advocate Annelyn Aldenkamp neemt u kort mee door de ins en out van de Wfw. Voor wie is de wet bedoeld, wat zijn de termijnen en wettelijke eisen om rekening mee te houden en waar liggen de risico's en aandachtspunten voor de werkgever?

Lees meer

Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2019

19-09-2018 |

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Download de pdf versie of lees hier meer over de volgende onderwerpen:maatregelen ondernemingen; maatregelen werkgever; maatregelen internationale situaties; maatregelen eigen woning; maatregelen btw & accijnzen; maatregelen auto & mobiliteit; maatregelen (vermogende) particulieren; overige maatregelen.

Lees meer

Is een werkgever verplicht een positieve referentie te geven over zijn ex-werknemer?

03-09-2018 |

Met enige regelmaat worden werkgevers benaderd door ex- werknemers met het verzoek referenties te verstrekken aan de potentiële nieuwe werkgever. Dit zal over het algemeen geen hoofdbrekens opleveren, maar wat nu als die oud werkgever helemaal niet zo tevreden was over de betreffende werknemer? Moet of mag u de potentiële werkgever dat dan vertellen of bent u verplicht een positieve referentie af te geven? Bovendien, hoe verhoudt zich het geven van referenties met de onlangs in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Lees meer

[VIDEO] Het concurrentiebeding

27-08-2018 | Concurrentiebeding

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de grote vraag naar arbeidskrachten stappen werknemers steeds gemakkelijker over naar een andere werkgever. Het opnemen van een goed en rechtsgeldig concurrentiebeding wordt daarmee belangrijker dan ooit. Arbeidsrecht advocate Linda Evers neemt u mee in de regels en jurisprudentie omtrent het concurrentiebeding.

Lees meer

Pages