Artikelen

Wie bepaalt “what to wear” op het werk?

25-09-2015 | Instructierecht, Kledingvoorschriften

Een werkgever is bevoegd om voorschriften op te stellen omtrent de kleding en het uiterlijk van zijn werknemers. Het instructierecht is echter wel begrensd. Welke grenzen worden gesteld aan het instructierecht?

Lees meer

WWZ en uitzendwerk/ABU cao

10-07-2015 | WWZ, Fasensysteem, ABU-cao, Uitzendwerk

De wijzigingen in de WWZ hebben er ook toe geleid dat het fasensysteem in de ABU-cao is aangepast. Het fasensysteem blijft uit 3 fasen bestaan, maar de duur van fase B en het aantal detacheringsovereenkomsten dat in deze fase mag worden gesloten wijzigt.

Lees meer

Pages