Artikelen

In wat voor land willen we werken?

28-01-2020 | WAB

Lees meer

[VIDEO] Platformwerken: dienstverband of zzp?

04-11-2019 | ZZP

Je kent het wel. Je hebt honger, geen tijd om te koken en je laat wat eten brengen. Steeds vaker gebeurt dat via platforms als Deliveroo. Maar die mensen die jouw eten rondfietsen, zijn dat eigenlijk werknemers? Of werken die op basis van een ander soort overeenkomt? 

Lees meer

[VIDEO] #Metoo - Seksuele intimidatie op de werkvloer

16-10-2019 |

Het door de mand vallen van filmproducent Harvey Weinstein heeft veel stof doen opwaaien over seksuele intimidatie. Maar wat is seksuele intimidatie eigenlijk precies en hoe moet je daar als werkgever mee omgaan? Arbeidsrecht advocaat Simone Kaper praat u bij.

Lees meer

[VIDEO] Privégedrag

26-09-2019 |

Kan wat je in de privésfeer doet de arbeidsovereenkomst raken? En hoe kan een gedragscode bijdragen aan de mogelijkheid om in te grijpen? Arbeidsrecht advocate Simone Kaper vertelt u er in deze video meer over.

 

Lees meer

[VIDEO] Het concurrentiebeding

02-09-2019 | Concurrentiebeding

Er is geen beding waarover zoveel is geprocedeerd en wordt geprocedeerd als het concurrentiebeding. Alleen al bij ons kantoor passeren tientallen dossiers per jaar over precies dit onderwerp.  Simone Kaper, arbeidsrecht advocate bij Kaper Nooijen Advocaten, praat u bij over de belangrijkste aandachtspunten.

Lees meer

Het slapend houden van een dienstverband: toch slecht werkgeverschap.

20-08-2019 | Slapend dienstverband

Hoewel de prejudiciële vragen die door de kantonrechter Roermond aan de Hoge Raad zijn gesteld over dit onderwerp nog niet zijn beantwoord, oordeelt de rechtbank Gelderland in een uitspraak van 29 juli 2019 (ECLI: NL: RBGL:2019:3440) dat het slapend houden van een dienstverband bij een volledig arbeidsongeschikte werkneemster, waarbij kans op verbetering of herstel is uitgesloten, niet getuigt van goed werkgeverschap.

 

Lees meer

[VIDEO] Vakantiedagen

04-07-2019 |

Vakantie, we hebben het allemaal nodig om bij te komen en het recht op vakantiedagen ligt verankerd in de wet. Maar kun je als werkgever je personeel verplichten om vakantie op te nemen? En wat doe met vakantiedagen die niet worden opgenomen? Arbeidsrecht advocate Simone Kaper vertelt u er meer over.

 

Lees meer

[VIDEO] Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

23-05-2019 | WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2020. Op dinsdag 16 april 2019 verzorgde arbeidsrechtadvocaat Susan Nooijen een seminar over dit onderwerp. Kijk de presentatie hier terug;

Lees meer

Is ontslag van een werknemer mogelijk op de h- grond als herplaatsing niet in de rede ligt?

10-04-2019 | Ontslaggronden

Een arbeidsovereenkomst opzeggen of laten ontbinden is alleen mogelijk wanneer sprake is van een redelijke grond voor ontslag en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt, aldus artikel 7:669 lid 3 BW.  De herplaatsingsverplichting en de grond voor ontslag waren onderwerp van geschil tussen Shell en één van haar expats (HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64)

Lees meer

[VIDEO] Het arbeidscontract: veel gemaakte fouten

28-01-2019 | Arbeidsovereenkomst

Bij het vastleggen van afspraken in arbeidscontracten gaat het helaas veel te vaak mis. Kleine foutjes kunnen je als werkgever duur komen te staan. In deze video licht arbeidsrecht advocaat Simone Kaper een aantal 'klassieke missers' toe.

Lees meer

Pages