Artikelen

[VIDEO] De disfunctionerende werknemer

15-01-2019 |

Wanneer een werknemer onvoldoende functioneert wil je als werkgever kunnen ingrijpen. Wanneer is een dossier voldoende om een werknemer te kunnen ontslaan?Arbeidsrecht specialist Simone Kaper behandelt in deze video de wettelijke kaders en belangrijkste aandachtspunten.

 

Lees meer

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

10-01-2019 | Transitievergoeding

Een transitievergoeding is op grond van de wet ook verschuldigd wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 1 april 2020 zal een nieuwe wet in werking treden die voorziet in een compensatie voor werkgevers. Hoe u aanspraak kunt maken op deze compensatie wordt in dit artikel toegelicht. 

Lees meer

[VIDEO] Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst

07-01-2019 | Arbeidsovereenkomst

Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is een onderwerp waarover wij als kantoor regelmatig vragen krijgen en waarmee veel werkgevers vroeg of laat te maken krijgen. Er kunnen zich ten slotte altijd wijzigingen of veranderingen voordoen, waardoor de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden gewijzigd moeten worden. Gaat de werknemer akkoord met de benodigde wijzigingen, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat te doen wanneer een werknemer niet akkoord gaat? Welke rechten heeft u dan? Annelyn bespreekt het onderwerp in deze video aan de hand van juridische kaders en praktijkvoorbeelden. 

 

Lees meer

Transitievergoeding bij deeltijd ontslag

03-01-2019 | Transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan niet gedeeltelijk worden opgezegd of ontbonden. Wanneer in de praktijk de arbeidsduur wordt verminderd, gebeurt dat door de bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen en een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Wat we doorgaans “deeltijd ontslag” noemen, betreft in feite een volledig ontslag. Maar wat betekent dat voor de transitievergoeding?

Lees meer

[VIDEO] De wet over feestdagen

10-12-2018 |

Een veel gehoorde vraag in onze beroepspraktijk is de vraag welke dagen van het jaar nou officieel gelden als verplichte vrije dagen. Wat de wét zegt over vrije en feestdagen legt arbeidsrecht advocaat Simone Kaper u in deze video uit. 

Lees meer

[VIDEO] Vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag

27-11-2018 |

Bij vrijstelling van werk voorafgaand aan ontslag denken de meeste mensen aan de onderhandelde vrijstelling bij een beëindiging met wederzijds goedkeuren. De vrijstelling van werk kan echter ook voorkomen in andere situaties. Bij bedrijfseconomische kwesties bijvoorbeeld, maar ook in geval van disfunctioneren van de werknemer of bij verstoorde arbeidsrelaties. In sommige van deze gevallen zal de werknemer de vrijstelling van werk geen probleem vinden, maar is de werknemer het er niet mee eens dan komt de vrijstelling in feite neer op een non-actiefstelling of schorsing. Wat er dan gebeurt legt arbeidsrecht advocaat Linda Evers in deze video uit.

 

Lees meer

[VIDEO] Wet Arbeidsmarkt in Balans

13-11-2018 |

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een nieuw middel van het kabinet bedoeld om de kloof tussen vast en flexwerk te verkleinen. Maar wat is het precies? En wanneer kunnen we hem verwachten?

Lees meer

[VIDEO] Nieuwe wetgeving

18-10-2018 | Transitievergoeding, WWZ, Ziekte

In deze video behandelt Annelyn Aldenkamp twee nieuwe wetsvoorstellen die nu nog niet van kracht zijn, maar waarmee al wel rekening gehouden kan worden.Ten eerste wordt de geplande wetgeving besproken omtrent een compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten tweede komt het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aan bod.

Lees meer

Het platform Deliveroo: overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

12-10-2018 |

Regelmatig wordt er geprocedeerd over de vraag of er in een specifiek geval werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze vraag is door de komst van de platformeconomie nog actueler geworden. Op 23 juli 2018 was het aan de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:5183) om de veelbesproken vraag te beantwoorden of een bezorger van het platform Deliveroo gekwalificeerd moet worden als werknemer...

Lees meer

[VIDEO] Ontslag op staande voet en de transitievergoeding

02-10-2018 | Ontslag op staande voet, Transitievergoeding, WWZ

Met de invoering van de WWZ zou het ontslagrecht goedkoper worden. Dit had te maken met de nieuwe, veelal lagere transitievergoeding die de daarvoor gebruikte kantonrechtersformule zou vervangen. Deze kantonrechtersformule echter, was lang niet altijd van toepassing, terwijl het in de nieuwe situatie zelfs kan voorkomen dat bij ontslag op staande voet een transitievergoeding verschuldigd is. Linda Evers praat u bij over het thema ontslag op staande voet en de transitievergoeding.

 

Lees meer

Pages