Artikelen

De overeenkomst van opdracht: voortgang Wet DBA en minimumloon

08-05-2017 | Overeenkomst van opdracht, Wet DBA, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Al geruime tijd is de Wet DBA onderwerp van gesprek. Nieuws omtrent de voortgang van de Wet DBA bleef echter even uit. Aan de tijdelijke stilte over de voortgang van deze wet kwam onlangs een einde. Er is echter nog meer nieuws te melden dat invloed heeft op de overeenkomst van opdracht, te weten de toekomstige verplichting bepaalde opdrachtnemers in ieder geval het minimumloon te betalen.

Lees meer

Vrij met Koningsdag?

20-04-2017 | Arbeidsovereenkomst, feestdagen, Vakantiedagen, cao

Het is bijna Koningsdag en een veelgestelde vraag is: Is Koningsdag een verplichte vrije dag?

Lees meer

Privacy op de werkvloer: het personeelsdossier

31-03-2017 | Privacy, werknemer, Arbeidsovereenkomst, werkgever

Een werkgever is verplicht om een personeelsdossier bij te houden en persoonsgegevens vast te leggen. Om de privacy van werknemers te beschermen zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regels opgenomen waaraan u moet voldoen om deze privacygevoelige gegevens op een verantwoorde manier te verwerken.

Lees meer

Schuiven met werknemers binnen het concern

23-03-2017 | werknemer, ABU-cao, Uitzendwerk, besloten vennootschap

U heeft binnen de ene besloten vennootschap (B.V.) minder werk en bij een andere B.V. binnen het concern is het juist heel druk en kunt u de extra handen goed gebruiken. Dat gaat u makkelijk 'intern' oplossen, denkt u dan. Hier zitten echter nog wel wat haken en ogen aan waar rekening mee gehouden dient te worden.

Lees meer

De Arbeidsomstandighedenwet: de situatie na 1 juli 2017

16-03-2017 | Arbowet, werkgever, werknemer

De nieuwe Arbowet treedt per 1 juli 2017 in werking. Wat is er precies veranderd en waar moeten werkgevers per 1 juli 2017 rekening mee houden?

Lees meer

De ambtenaar wordt werknemer!

09-03-2017 | ambtenaar, Arbeidsovereenkomst, cao, overheid

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd, oftewel deze wordt (meer) gelijk getrokken met die van 'reguliere' werknemers. De Wet Normalisering rechtspositie abtenaren zal naar verwachting 1 januari 2020 in werking treden en Nederlands ambtenaren vallen vanaf dat moment onder het gewone arbeidsrecht.

Lees meer

Waar moet een goed studiekostenbeding aan voldoen?

02-03-2017 | Studiekostenbeding, goed werkgeverschap, Arbeidsovereenkomst, opleiding

De maatschappij verandert in een steeds sneller tempo waardoor de noodzaak om een leven lang te leren steeds groter is geworden. Dat betekent ook dat werkgevers continue dienen te blijven investeren in de opleiding van werknemers. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de scholingsplicht van werkgevers zelfs een wettelijke basis gekregen.

Lees meer

Ontslag op staande voet, een misstap is zo begaan!

23-02-2017 | Ontslag op staande voet, Ontslaggronden

Op dinsdag 21 februari gaf Linda Evers een seminar over het ontslag op staande voet. Geen enkele werkgever wil dit ontslag geven. Soms is het echter een noodzakelijk kwaad en dan is het van belang dat u weet welke stappen u dient te zetten om het tot een goed einde te brengen.

 

Lees meer

Een stagiair als goedkope arbeidskracht: dure grap!

15-02-2017 | Stagiair, Arbeidsovereenkomst, Uitzendovereenkomst, Loonbelasting

Om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst wordt gekeken naar hoe de werkgever en de stagiair feitelijk invulling geven aan hun afspraken en niet naar het ‘etiket' dat er is opgeplakt door de werkgever en de stagiair. Dit gaat in de praktijk nogal eens mis. 

Lees meer

Handhaving DBA uitgesteld tot januari 2018

24-11-2016 | ZZP, DBA, Modelcontract, Schijnzelfstandigheid, VAR

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2018.

Lees meer

Pages