Artikelen

Wat is een “nachtrit” in de zin van de cao Beroepsgoederenverkeer over de weg en de verhuur van mobiele kranen?

11-11-2015 | Nachtrit, Beroepsgoederenverkeer

De Kantonrechter Amsterdam heeft op 24 september jl. een gooi gedaan naar de uitleg van het begrip ‘nachtrit’. Aangezien de cao over dit begrip niet duidelijk is, legt de Kantonrechter het begrip uit aan de hand van een objectieve uitlegmethode (ook wel de cao-norm genoemd). Zij vult het begrip aan de hand daarvan in tot de “rit waarin tussen 20:00 en 04:00 uur werkzaamheden worden verricht”.

Lees meer

Het afspiegelingsbeginsel: hoe werkt dat precies?

28-10-2015 | Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel wordt gebruikt om de ontslagvolgorde te bepalen bij een ontslag om bedrijfseconomische gronden, zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Met het afspiegelingsbeginsel wordt op een objectieve manier vastgesteld wie er moet worden ontslagen. 

Lees meer

65, en dan?

28-10-2015 | Pensioen

Pensioenontslag, einde contract wegens bereiken ‘pensioenleeftijd’, kan dat nog? En hoe zit het met doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Lees meer

Wel of geen VAR- verklaring: nog meer onzekerheid

21-10-2015 | VAR, ZZP, Freelance

Nog geen week na publicatie van ons vorige bericht over de VAR- verklaring verscheen in de media het bericht dat de VAR-verklaring voor freelancers en ZZP-ers nog even blijft bestaan. De VAR- verklaring zou per 1 januari 2016 worden vervangen door een nieuwe methode waarbij gewerkt zal worden met door de belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten. 

Lees meer

Staat aansprakelijk voor gemiste vakantiedagen van zieke werknemers?

21-10-2015 | Vakantiedagen, Ziekte

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad in twee belangrijke arresten bepaald dat de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de schade die zieke werknemers hebben geleden, doordat zij op grond van de Nederlandse wet minder dan vier weken aan vakantiedagen hebben opgebouwd tijdens de periode dat zij ziek waren. 

Lees meer

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht; betekent het einde van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) ook het einde aan de onzekerheid?

16-10-2015 | Arbeidsovereenkomst, Overeenkomst van opdracht, VAR, ZZP

De afgelopen jaren is er een enorme toename geweest van het aantal zelfstandigen zonder personeel (hierna: ZZP-ers). Deze toename heeft onder andere te maken met de economische omstandigheden van de laatste jaren en de daarmee samenhangende wens van ondernemers tot meer flexibiliteit in het personeelsbestand. 

Lees meer

Wijziging van een leaseautoregeling: toegestaan of niet?

12-10-2015 |

Tot op heden hebben al vele rechters zich gebogen over de vraag of een werkgever de leaseautoregeling van zijn werknemers mag afschaffen of wijzigen. De kantonrechter in Rotterdam is met haar uitspraak van 20 augustus 2015 tot op heden de laatste geweest.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanzeggen via Whatsapp?

12-10-2015 | Aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 heeft iedere werkgever de verplichting om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. 

Lees meer

Ervaringen met de Wwz: Ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding

12-10-2015 | WWZ, Voorwaardelijke ontbinding, Ontslag op staande voet

Is er iets wezenlijks veranderd ten opzichte van het tijdperk vóór de WWZ? Volgens het oude recht was het mogelijk om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval een gegeven ontslag (al dan niet op staande voet) twijfelachtig was.

Lees meer

Wie bepaalt “what to wear” op het werk?

25-09-2015 | Instructierecht, Kledingvoorschriften

Een werkgever is bevoegd om voorschriften op te stellen omtrent de kleding en het uiterlijk van zijn werknemers. Het instructierecht is echter wel begrensd. Welke grenzen worden gesteld aan het instructierecht?

Lees meer

Pages