Artikelen

Het recht op vrije advocaatkeuze

22-11-2016 | Vrije advocaatkeuze, Rechtsbijstandsverzekering, Advocaatkosten, UWV-ontslagprocedure, Gerechtelijke procedure, Kosten rechtsbijstand

Op 2 september 2016 is het antwoord op de vraag wat nu precies dient te worden verstaan onder het recht op vrije advocaatkeuze nogmaals bevestigd. Zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als de Hoge Raad hebben zich hier nu over uitgelaten. Zij hebben beiden geoordeeld dat ook een UWV-ontslagprocedure én bezwaarprocedures in het bestuursrecht onder dit recht vallen. De kogel is hiermee definitief door de kerk. 

Lees meer

Afschaffing VAR: een modelcontracten circus

27-07-2016 | VAR, Modelcontract, ZZP

Staatssecretaris Wiebes van Financiën slaagt er nog niet in de mist rond het verdwijnen van de VAR te laten optrekken. Zzp’ers en opdrachtgevers dwalen door een bureaucratisch doolhof. Oorzaak zijn de modelcontracten die de VAR vervangen.

Lees meer

Werktijdverkorting voor land- en tuinbouwbedrijven n.a.v. noodweer juni 2016

12-07-2016 | Schade door noodweer, deeltijd-WW, Werktijdverkorting, Wtv, WW

Veel land- en tuinbouw bedrijven in Brabant en Limburg zijn hard getroffen door het noodweer van 23 juni 2016. Sinds 1 juli 2016 heeft Minister Asscher voor die bedrijven de regeling deeltijd-WW open gesteld. In dit artikel leggen we uit wat dat is, wie daar een beroep op kan doen en wat de gevolgen daarvan zijn. 

Lees meer

Wanneer kunt u op kosten van de rechtsbijstandsverzekering een advocaat kiezen?

12-04-2016 | Vrije advocaatkeuze, Rechtsbijstandsverzekering, Advocaatkeuze, Advocaatkosten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 april geoordeeld  dat een rechtsbijstandsverzekerde ook bij een UWV-ontslagprocedure en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid moet hebben om zelf een advocaat te kiezen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Lees meer

Gemiste vakantiedagen kunnen tot 23 november 2016 worden geclaimd bij de Nederlandse overheid

04-04-2016 | Vakantiedagen, Ziekte

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden, doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Mocht u nog een claim hebben, dien deze dan spoedig in. De claim kan namelijk nog maar tot 23 november 2016 worden ingediend!

 

Lees meer

Vanaf 01 mei 2016 kan de VAR in de prullenmand

24-02-2016 | VAR, ZZP, Modelcontract

De vertrouwde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei 2016. Wat betekent dit voor zzp'ers en hun opdrachtgevers? Enkele vragen en de antwoorden daarop.

Lees meer

De pakketbezorgerssoap van Post NL: arbeidsovereenkomst of juist niet?

27-01-2016 | Post NL, ZZP

Met regelmaat doet zich de vraag voor of een contractuele verhouding aan te merken is als een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Met een groeiend leger aan ZZP-ers in Nederland wordt deze vraag ook steeds actueler. In dit artikel een overzicht van hoe verschillende rechters tegen de PostNL kwestie aankijken.

 

Lees meer

Wanneer kunt u zich op kosten van de rechtsbijstandsverzekering wenden tot een advocaat naar keuze?

14-01-2016 | Vrije advocaatkeuze, Rechtsbijstandsverzekering, Advocaatkeuze, Advocaatkosten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2013 bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar haar verzekerden het recht op vrije advocaatkeuze moet bieden in gerechtelijke en administratieve procedures. Dus verzekerden van een rechtsbijstandverzekering mogen in een procedure zelf een advocaat kiezen die de verzekeraar dan moet betalen. Gerechtelijke procedures zijn procedures waar een rechter aan te pas komt om een oordeel te geven. Daarover bestaat geen twijfel. Dat is echter anders bij administratieve procedures. Niet duidelijk is wat daaronder moet worden verstaan.

Lees meer

Wet Werk & Zekerheid: De eerste ervaringen

24-11-2015 | WWZ, Ontslaggronden, Billijke vergoeding, Pro forma ontbinding, Voorwaardelijke ontbinding

Op 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) trapsgewijs in werking. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kunnen we voorzichtig de eerste ervaringen signaleren.

 

Lees meer

01 januari 2016: Wet flexibel werken vervangt Wet Aanpassing Arbeidsduur

23-11-2015 | Wfw, WAA, Thuis werken

Wat verandert er met de invoering van de Wet flexibel werken en is het in verband met de mogelijkheid een verzoek tot aanpassing van de werkplek te doen nodig een bepaling toe te voegen aan de arbeidsovereenkomsten?

Lees meer

Pages