Artikelen

Wijziging van een leaseautoregeling: toegestaan of niet?

12-10-2015 |

Tot op heden hebben al vele rechters zich gebogen over de vraag of een werkgever de leaseautoregeling van zijn werknemers mag afschaffen of wijzigen. De kantonrechter in Rotterdam is met haar uitspraak van 20 augustus 2015 tot op heden de laatste geweest.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanzeggen via Whatsapp?

12-10-2015 | Aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 heeft iedere werkgever de verplichting om uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. 

Lees meer

Ervaringen met de Wwz: Ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding

12-10-2015 | WWZ, Voorwaardelijke ontbinding, Ontslag op staande voet

Is er iets wezenlijks veranderd ten opzichte van het tijdperk vóór de WWZ? Volgens het oude recht was het mogelijk om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval een gegeven ontslag (al dan niet op staande voet) twijfelachtig was.

Lees meer

Wie bepaalt “what to wear” op het werk?

25-09-2015 | Instructierecht, Kledingvoorschriften

Een werkgever is bevoegd om voorschriften op te stellen omtrent de kleding en het uiterlijk van zijn werknemers. Het instructierecht is echter wel begrensd. Welke grenzen worden gesteld aan het instructierecht?

Lees meer

WWZ en uitzendwerk/ABU cao

10-07-2015 | WWZ, Fasensysteem, ABU-cao, Uitzendwerk

De wijzigingen in de WWZ hebben er ook toe geleid dat het fasensysteem in de ABU-cao is aangepast. Het fasensysteem blijft uit 3 fasen bestaan, maar de duur van fase B en het aantal detacheringsovereenkomsten dat in deze fase mag worden gesloten wijzigt.

Lees meer

Pages