Corona crisis, wat te doen als werkgever?

13-03-2020

Het wordt steeds duidelijker hoe groot de gevolgen van het Coronavirus op de wereldwijde economie, maar ook op de economie van onze provincie (Brabant) zullen zijn. Voor veel ondernemingen zal de Coronacrisis onmiddellijk druk leggen op de ontwikkeling van de liquiditeit. De druk op de overheid neemt toe om de economische pijn van het Coronavirus te verzachten.

Een Kamermeerderheid pleit voor maatregelen die verder gaan dan de huidige werktijdverkorting (WTV). Het Kabinet komt naar verwachting vanmiddag (13 maart 2020) met een brief over vervolgstappen in de Coronacrisis. De huidige stand van zaken is dat de WTV-regeling in ieder geval openstaat voor bedrijven die geraakt zijn door de gevolgen van het virus, en stormloopt. Inmiddels hebben al zo’n 1700 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. De deeltijd-WW is nog niet geherintroduceerd en Minister Koolmees van Sociale Zaken houdt op dit moment de boot nog af voor verruiming van de WTV. Het probleem is vooral, met name voor MBK-werkgevers, dat de regeling rondom de WTV wel werkt, maar niet heel toegankelijk is. Dat zou makkelijker kunnen (en moeten, volgens velen). Wat wel als geschikte maatregelen zal worden gezien, is dus nog afwachten.

Mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn:

  • Fiscale verlichting voor bedrijven die getroffen worden door het Coronavirus, naar Belgisch voorbeeld;
  • Een versoepeling van het Btw-regime (uitstel van de afdrachtplicht, om liquiditeitsproblemen te voorkomen, waarvoor MKB Nederland pleit);
  • Een tijdelijke spreiding van de omzetbelasting en de overige belastingafdrachten om ondernemers ademruimte te bieden, waar ondernemersorganisatie ONL op aandringt;
  • Garantstelling voor leningen in het MKB, te verstrekken door de overheid. Dit zou met name een oplossing kunnen bieden voor de branches horeca, evenementen en reizen, die op dit moment als eerste worden getroffen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken is het op dit moment aan het onderzoeken;
  • Een coulanceregeling in het toekennen van bijstandsuitkeringen voor zzp’ers, die op zichzelf een levensvatbare zaak hebben, maar door Corona tijdelijk in economisch zwaar weer terecht komen.

Wat het pakket aan maatregelen zal worden dat de overheid gaat nemen, is nog even afwachten.

Welke maatregelen kun je als ondernemer wel al treffen, zonder extra overheidsinstrumenten:

  • Het afbouwen van de flexibele schil;
  • Toepassen van de werktijdsverkortingsregeling voor het vaste personeel;
  • Opbouwen van strategische voorraden (eventueel gefinancierd à overleg hierover met uw fiscaal/financieel adviseur of accountant);
  • Het herzien van financieringsafspraken, indien mogelijk.

Hoe je de WTV regeling en een WW-uitkering voor het personeel moet aanvragen lees je hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Vragen? Bel Kaper Nooijen Advocaten. Wij weten hoe het zit!

Trefwoorden: