Gedragsregels advocatuur vernieuwd

06-03-2018
Nederlandse Orde van Advocaten

Elke advocaat is verplicht aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en gehouden om praktijk- en gedragsregels na te leven. De Nederlandse Orde van Advocaten houdt hier toezicht op. Deze zeer strikte regels zijn geschreven met slechts één doel; bescherming van (de belangen van) de cliënt.

De gedragsregels voor de advocatuur regelen uiteenlopende zaken: de geheimhoudingsplicht, optredens in de media, maar bijvoorbeeld ook de betaling van de advocaat. Hiermee wordt gegarandeerd dat u als cliënt optimaal wordt bijgestaan.

Per 19 februari zijn nieuwe gedragsregels van kracht. De vernieuwing van de gedragsregels van advocaten wordt als een mijlpaal gezien. Voor het eerst in 25 jaar zijn deze regels aangepast. De Orde van Advocaten heeft inmiddels al aangegeven op meer structurele basis te gaan kijken of de regels aanpassing verdienen. Zo zullen de regels blijven aansluiten bij de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

In de vernieuwde regels ligt een grotere nadruk op de rol van de advocaat in de maatschappij. Hiermee wordt bedoeld dat de samenleving moet kunnen vertrouwen dat advocaten hun werk op (beroepsethisch) verantwoorde wijze uitoefenen, waarbij het belang van de cliënt en de vertrouwelijkheid voorop wordt gesteld.

De advocaten van Kaper Nooijen Advocaten zijn vanzelfsprekend ook aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en bij elke zaak en elke cliënt houden we deze regels in acht. Dit betekent dat het belang van u als cliënt op nummer één staat, we ervoor zorgen dat we kwaliteit kunnen leveren door opleidingen te volgen, altijd op de hoogte te zijn van actuele jurisprudentie en ook onderling beraad plegen om tot de beste oplossing te komen.

De gedragsregels vindt u hier.

Trefwoorden: