Let op: loondoorbetalingsplicht tijdens quarantaine

03-08-2020

Nederland is, net als de rest van de wereld, al een aantal maanden in de ban van het coronavirus. Naast alle vragen over onder andere een eventuele mondkapjesplicht, de anderhalve meter samenleving en een vaccin brengt het ook arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Zeker nu veel werknemers op vakantie gaan. Wanneer moet een werkgever het loon doorbetalen? En hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht als een werknemer in ‘gezinsquarantaine’ moet?

De overheid heeft de wereld ingedeeld in vier kleuren, groen, geel, oranje en rood, en heeft aan deze kleuren een reisadvies gekoppeld. Groen betekent geen bijzondere veiligheidsrisico’s, geel betekent let op; veiligheidsrisico’s, oranje betekent alleen noodzakelijke reizen en rood betekent niet reizen. De overheid adviseert mensen om niet naar een oranje of rood gebied te gaan. Ben je toch in een oranje of rood gebied geweest, dan geeft de overheid het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Op de site nederlandwereldwijd.nl is het actuele reisadvies per land te vinden.

De overheid heeft beslist dat wanneer een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel reisadvies en het advies tijdens de vakantie verandert naar oranje of rood, de werknemer recht heeft op zijn loon als hij bij thuiskomst in quarantaine moet. Ongeacht of hij vanuit huis de mogelijkheid heeft om zijn werkzaamheden uit te oefenen. Het recht op loondoorbetaling kan mogelijk verloren gaan als een werknemer ervoor kiest om na de kleurverandering toch nog de gehele vakantie in dat gebied te verblijven. Wanneer een werknemer op vakantie gaat naar een oranje of rood gebied, heeft hij geen recht op zijn loon als hij daarna in thuisquarantaine zit. Hij heeft wel recht op zijn loon als hij werkzaamheden vanuit huis kan uitvoeren. Het reisadvies op moment van vertrek is dus van belang om te bepalen of je recht hebt op loondoorbetaling tijdens de quarantaine. Als werkgever doe je er verstandig aan om je werknemers hier op te wijzen, zodat ze bij terugkomst niet voor verrassingen komen te staan.

Maar hoe zit het nou als je partner, kind of andere huisgenoot verschijnselen krijgt van het corona-virus? De overheid verwacht van je dat je in ‘gezinsquarantaine’ gaat; totdat de uitslag van de coronatest bekend is, moet het hele huishouden in quarantaine. Dus ook als je zelf geen klachten hebt. Op 23 juni jl. heeft de Rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over de loondoorbetalingsplicht bij thuisquarantaine (Rb. Limburg 23-06-2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4465).

In deze zaak had werknemer contact gehad met een vriendin die een aantal dagen later griep kreeg, mogelijk corona. Zij liet dit aan haar werkgever weten die haar daarna verzocht om thuis te blijven. Na een aantal dagen bleek dat de desbetreffende vriendin geen corona had en de werknemer is weer gaan werken. Niet veel later kreeg werknemer op weg naar haar werk een berichtje van haar partner dat hij verschijnselen van corona had. Werknemer is hierna omgekeerd naar huis, conform RIVM-richtlijnen, en heeft dit tegen haar werkgever gezegd. De werkgever geloofde haar echter niet en heeft haar verzocht om toch te komen werken. Werknemer heeft dit toen geweigerd. Werkgever heeft twee wachtdagen en verlofdagen ingehouden op het loon van werknemer. Zij verzoekt de kantonrechter om werkgever te veroordelen tot betaling van de wachtdagen en verlofdagen.
De kantonrechter oordeelt dat werknemer gehoor moest geven aan de opgelegde maatregel van de overheid. De werkgever is, op basis van artikel 7:628 lid 1 BW, verplicht om loon door te betalen en doordat werknemer nooit ziek is geweest mag hij geen wachtdagen inhouden op het loon. Werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van de wachtdagen plus de wettelijke verhoging van 50% plus de wettelijke rente.

Als een werknemer in gezinsquarantaine moet ben je als werkgever dus verplicht het loon door te betalen en omdat de werknemer niet ziek is mag je geen wachtdagen inhouden op het loon.

Als werkgever bent u in veel gevallen verplicht het loon door te betalen. Doet u dit niet, maar had u wel een doorbetalingsverplichting, kan u dat duur komen te staan.

Heeft u vragen? Neem contact op met Kaper Nooijen Advocaten: info@kapernooijen.nl of 040-238 0444.

Trefwoorden: