[VIDEO] Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (in 2 minuten)

18-06-2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren ongeveer gelijk wordt gesteld aan die van werknemers in het gewone bedrijfsleven.

Wat de wet betekent voor de verschillende groepen ambtenaren en wat de gevolgen zijn voor het voor bijvoorbeeld de behandeling van geschillen en de regels omtrent ontslag, wordt in deze video uitgelegd door arbeidsrecht advocaat Simone Kaper.

Wilt u op de hoogte blijven van deze en andere ontwikkelingen? Volg Kaper Nooijen Advocaten, wij weten hoe het zit!
www.twitter.com/KaperNooijen
www.linkedin.com/company/kaper-nooijen-advocaten
www.facebook.com/Kaper-Nooijen-Advocaten