In wat voor land willen we werken?

28-01-2020

“In wat voor land willen we werken?” Deze vraag heeft de Commissie-Borstlap beantwoord in opdracht van het kabinet en wordt vandaag aan minister Koolmees gepresenteerd.

De conclusie van het eindrapport is: de arbeidsmarkt is in gevaar, maar dat wordt nu nog verbloemd door de economische voorspoed.

Om het tij te keren, dienen er maatregelen te worden getroffen. Met als hoofdmoot: minder flexwerk.

 De commissie Borstlap stelt o.a. voor dat:

  • vaste arbeidscontracten flexibeler moeten worden. Gaat het slechter met de onderneming, dan moet werkgever het personeel minder kunnen laten werken (en dus minder loon);
  • ontslag bij disfunctioneren moet makkelijker. Bij geen dossier, wel ontslag maar als boete een hogere ontslagvergoeding;
  • geen belastingvoordelen meer voor de zzp’er, maar juist voor de opdrachtgevers die in zzp’ers investeren.

De WAB is nog geen maand oud en het arbeidsrecht vergt opnieuw verandering. Met, naar het lijkt, een stap terug naar het ‘kantonrechtersformule tijdperk’.

Van WWZ, naar WAB naar……? Wij blijven het nauwlettend volgen en houden u op de hoogte, voor het hele rapport zie: www.reguleringvanwerk.nl

Trefwoorden: