Covid-19 nieuwsupdates

Blijf hier op de hoogte van de maatregelen en ontwikkelingen rondom het coronavirus. Heeft u een specifieke vraag? Stel hem online of neem contact met ons op via info@kapernooijen.nl.

Volg Kaper Nooijen Advocaten op Facebook, Twitter of LinkedIn om updates van nieuwe artikelen te ontvangen. 


Het instructierecht van de werkgever in tijden van het coronavirus

05-10-2020

De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar hoe ver gaat die verplichting van de werkgever? Kan een werkgever zijn werknemers bijvoorbeeld ook verplichten tot het dragen van een mondkapje?

 

Lees meer

Let op: loondoorbetalingsplicht tijdens quarantaine

03-08-2020

Nederland is, net als de rest van de wereld, al een aantal maanden in de ban van het coronavirus. Naast alle vragen over onder andere een eventuele mondkapjesplicht, de anderhalve meter samenleving en een vaccin brengt het ook arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Zeker nu veel werknemers op vakantie gaan. Wanneer moet een werkgever het loon doorbetalen? En hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht als een werknemer in ‘gezinsquarantaine’ moet?

 

Lees meer

De NOW-regeling 1.0: wijzigingen op de valreep, meer bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming

26-05-2020

Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 werd aangekondigd dat de NOW-regeling, zoals die thans geldt, zal worden verlengd. Op diezelfde dag dus, is er nog een tweede Kamerbrief verschenen met verschillende wijzigingen/aanvullingen op de huidige regeling (de NOW 1.0) aangekondigd. Met het oog op het naderen van de uiterlijke termijn voor de aanvraag van de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 hebben wij ook deze wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

De NOW-regeling 2.0: wat verandert er?

25-05-2020

Vandaag is in een kamerbrief aangekondigd dat de verlenging van de NOW- regeling er komt en tevens is bekend gemaakt wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de NOW- regeling zoals we die nu kennen. 

Wij hebben de aangekondigde wijzigingen vast voor u op een rij gezet.

Lees meer

NOW-regeling wijziging 1 mei 2020

08-05-2020

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief d.d. 1 mei 2020 een aantal wijzigingen in de NOW-regeling doorgevoerd. 

Lees meer

De NOW-regeling en medezeggenschap

10-04-2020

Aan de aanvraag van de NOW kleven een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden betreft de in artikel 13 sub d van de NOW-regeling opgenomen verplichting om de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of (bij het ontbreken daarvan) de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Lees meer

De NOW-regeling: wat is het en hoe vraag je deze aan? [V.2]

06-04-2020

(versie 2, 6 april 2020) De Noodmaatregel Overbrugging Behoud van Werkgelegenheid (NOW) uitgewerkt
De NOW is aangekondigd op 17 maart jl., en inmiddels uitgewerkt in de regelingen van 31 maart. Doel van deze regeling is om werkgevers te helpen om banen te behouden, de NOW is een overheidssubsidie voor werkgevers om lonen te kunnen blijven doorbetalen. Wat betekent deze regeling nu in de praktijk?

Lees meer

De NOW-regeling: wat is het en hoe vraag je deze aan?

01-04-2020

De NOW is aangekondigd op 17 maart jl., en inmiddels uitgewerkt in de regelingen van 31 maart. Doel van deze regeling is om werkgevers te helpen om banen te behouden, de NOW is een overheidssubsidie voor werkgevers om lonen te kunnen blijven doorbetalen. Wat betekent deze regeling nu in de praktijk?

 

Lees meer

Uitwerking NOW regeling bekend!

31-03-2020

De NOW is bekend, zie hier de uitwerking van de regeling zoals zojuist door de overheid is gepubliceerd.

Lees meer

Werktijdverkorting en de loondoorbetalingsverplichting: hoe zit het?

17-03-2020

Bedrijven vragen massaal werktijdverkorting (WTV) aan voor hun personeel, wegens de situatie die door het Coronavirus is ontstaan.

Lees meer

Pages