Hoe zit het met de vaste reiskostenvergoeding en de nu thuiswerkende werknemer?

02-04-2020

Veel werkgevers betalen aan hun werknemers een reiskostenvergoeding. Die betaling van reiskostenvergoeding is gebaseerd op afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst, een arbeidsvoorwaardenregeling of de cao.

Maar hoe zit dat nu met de werknemer die nu helemaal geen reiskosten maakt, omdat hij thuiswerkt? Daarbij zijn de fiscale regels van belang, en die zijn als volgt:

Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, dan mag de werkgever over de resterende deel van de maand van afwezigheid en ook nog de volgende maand daarop deze vergoeding nog doorbetalen. De reden voor de afwezigheid doet er dan niet toe, vakantie, ziekte, verlof of langdurig thuiswerken in verband met de Coronacrisis, leveren allemaal hetzelfde resultaat op: dat is langdurige afwezigheid.

Als de huidige Corona-maatregelen eindigen op 28 april a.s. en er daarna niet meer wordt thuisgewerkt, dan ziet het ernaar uit dat de reiskostenvergoeding tot die tijd op gelijke wijze doorbetaald mag worden. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden als de regering ook na 28 april a.s. overgaat tot verlenging van de corona-maatregelen. Dan kan er op enig moment wel een situatie ontstaan waarbij de vaste reiskostenvergoeding niet meer op dezelfde wijze doorbetaald mag worden.

Volg Kaper Nooijen Advocaten op FacebookTwitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuws en artikelen over het coronavirus. Heeft u specifieke vragen? Wij weten hoe het zit!

 

Contact opnemen

Trefwoorden: