Mag een werknemer zijn reeds vastgestelde vakantie intrekken?

02-04-2020

Nu de maatregelen rondom Corona in ieder geval zijn verlengd tot 28 april a.s. zien veel mensen hun reeds geplande meivakantie in het water vallen.

Veel werknemers zijn daarom bezig om hun reeds aangevraagde vakantiedagen alsnog in te trekken bij hun werkgever. Echter, nu er daarnaast ook sprake is van minder werk en een verminderde liquiditeitspositie bij veel werkgevers, is dit vaak niet wenselijk.

Een veel voorkomende vraag in de praktijk is dan ook: mag een werknemer zijn reeds vastgestelde vakantie eenzijdig intrekken? De Wet geeft een uitgebreide regeling voor het vaststellen en intrekken van vakantiedagen. Zo kan een werkgever de vastgestelde vakantie intrekken als daarvoor gewichtige redenen zijn, de werkgever moet dan ook de schade vergoeden die de werknemer door het intrekken van de vakantie lijdt.

Maar nu zien we dus het omgekeerde gebeuren: het intrekken van de vakantie door de werknemer. Die mogelijkheid is niet wettelijk vastgesteld en daarom is het ook niet mogelijk voor een werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is namelijk al een afspraak gemaakt over het opnemen van een vakantie en dat betekent ook dat die verlofdagen in moeten worden genoten en ook afgeschreven mogen worden van het verloftegoed van die werknemer. Uiteraard kunnen een werkgever en een werknemer altijd met elkaar in gesprek over zo’n verzoek tot intrekking van de vakantie, maar gezien de huidige bijzondere omstandigheden zullen veel werkgevers daar niet toe geneigd zijn.

Heeft u nog vragen over intrekking van vakantie en/of hoe u dat wenst te communiceren binnen uw organisatie, neem dan contact op met Kaper Nooijen Advocaten.

 

Contact opnemen

 

Volg Kaper Nooijen Advocaten op FacebookTwitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuws en artikelen over het coronavirus. 

 

 

Trefwoorden: