AVG toernee: Uw personeelsbeleid AVG-proof

16-05-2018

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: de Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG, komt eraan. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen mee op het gebied van privacy recht en geldt voor elke onderneming, groot of klein.

De AVG is per 25 mei a.s. van toepassing en stelt bijzondere eisen aan het werken met persoonsgegevens. Daarvan is al snel sprake, zoals bijvoorbeeld bij het voeren van een personeelsadministratie. Denk aan het personeelsdossier, de vakantieadministratie, cameratoezicht, rittenadministratie, ziekte- en verzuimgegevens etc. Ook worden veel gegevens gedeeld met externe organisaties (loonadministratiekantoor, leasemaatschappij, Arbodienst etc.), waarvoor bijzondere normen gaan gelden. Het verwerken en delen van persoonsgegevens mag alleen als hiervoor een duidelijk beleid is opgesteld, hier een grondslag voor is en niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Verder heeft de persoon van wie de gegevens worden verwerkt meer rechten, zoals het recht op beperking van de verwerking, recht op inzage en het recht op vergetelheid (wissen).

Alle organisaties dienen vanaf 25 mei a.s. AVG-proof te zijn. Voldoet u niet aan de nieuwe wetgeving, kunnen sancties volgen. Deze sancties liegen er niet om en kunnen oplopen tot forse boetes (met een maximum van 4% van de wereldwijde omzet). Niet opschalen tot AVG-proof is geen optie. Onder het mom beter voorkomen dan genezen, raden wij u daarom aan om hiermee aan de slag te gaan. Er circuleert veel algemene informatie op het internet, waarin ook snel en gemakkelijk templates en voorbeelden te krijgen zijn. Daar zitten een hoop goede documenten tussen, maar ook minder goede. Het is essentieel dat u documenten gebruikt die toegespitst zijn op uw organisatie.

Om uw personeelsbeleid AVG-proof te maken, helpt Kaper Nooijen Advocaten u graag met de volgende voor uw organisatie gemaakte zaken:

  • Checklist personeelsbeleid;
  • Privacyverklaring personeel;
  • Verwerkersregister met gebruikershandleiding;
  • Protocol datamelden inclusief register;
  • AVG-sollicitatieprotocol;
  • Geheimhoudingsbeding;
  • AVG-clausule arbeidsovereenkomst en/of personeelshandboek. 

Hiermee hebt u de organisatie voor wat betreft de personeelsgegevens alvast AVG-proof.
Wij bieden de bovenstaande zaken gezamenlijk aan voor € 400,- excl. BTW.

Wilt u daar gebruik van maken, dan komen we desgewenst graag bij u op locatie langs om het privacybeleid met u door te nemen.
Hebt u alleen interesse in één (of meerdere) van deze zaken, vernemen wij dat graag (info@kapernooijen.nl of 040-2380444).

Neem contact op