Arbeidsovereenkomst

[VIDEO] Het arbeidscontract: veel gemaakte fouten

Artikelen | 28-01-2019

Bij het vastleggen van afspraken in arbeidscontracten gaat het helaas veel te vaak mis. Kleine foutjes kunnen je als werkgever duur komen te staan. In deze video licht arbeidsrecht advocaat Simone Kaper een aantal 'klassieke missers' toe.

Lees meer

[VIDEO] Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst

Artikelen | 07-01-2019

Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst is een onderwerp waarover wij als kantoor regelmatig vragen krijgen en waarmee veel werkgevers vroeg of laat te maken krijgen. Er kunnen zich ten slotte altijd wijzigingen of veranderingen voordoen, waardoor de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden gewijzigd moeten worden. Gaat de werknemer akkoord met de benodigde wijzigingen, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wat te doen wanneer een werknemer niet akkoord gaat? Welke rechten heeft u dan? Annelyn bespreekt het onderwerp in deze video aan de hand van juridische kaders en praktijkvoorbeelden. 

 

Lees meer

Treffen van voorzieningen bij herstel arbeidsovereenkomst

Artikelen | 09-05-2018

Bij een ongeldige opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever kan de rechter de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen, dan wel een billijke vergoeding te betalen. Kiest de rechter voor herstel van de arbeidsovereenkomst, dan bepaalt de rechter daarbij het moment waarop hersteld moet worden. De datum waartegen hersteld moet worden is niet altijd de datum waarop de arbeidsovereenkomst door de “foutieve” opzegging is geëindigd. Wat moet er dan gebeuren in de tussenliggende periode? Moet er bijvoorbeeld een betaling worden gedaan aan de werknemer vanwege het gemis aan loon? Is de rechter verplicht hier iets over te zeggen? In de woorden van de wetgever: is de rechter verplicht voorzieningen te treffen?

Lees meer

Werknemers in privéproblemen, een zorg voor de werkgever?

Artikelen | 27-09-2017

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van NIBUD dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Dit zijn privéproblemen die zich kunnen uiten in ziekteverzuim of verminderde concentratie op het werk. Ook andere privéproblemen zoals (extreem) overgewicht, alcoholverslaving of een scheiding kunnen gevolgen hebben op de werkvloer.

Lees meer

Reiskostenvergoeding: een verplichting voor werkgever?

Artikelen | 21-09-2017

Volgens recent onderzoek van het CBS woonden werknemers in het jaar 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. De meeste van deze werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding van hun werkgever. Is een werkgever verplicht om deze reiskosten te betalen?

Lees meer

Vrij met Koningsdag?

Artikelen | 20-04-2017

Het is bijna Koningsdag en een veelgestelde vraag is: Is Koningsdag een verplichte vrije dag?

Lees meer

Privacy op de werkvloer: het personeelsdossier

Artikelen | 31-03-2017

Een werkgever is verplicht om een personeelsdossier bij te houden en persoonsgegevens vast te leggen. Om de privacy van werknemers te beschermen zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regels opgenomen waaraan u moet voldoen om deze privacygevoelige gegevens op een verantwoorde manier te verwerken.

Lees meer

De ambtenaar wordt werknemer!

Artikelen | 09-03-2017

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd, oftewel deze wordt (meer) gelijk getrokken met die van 'reguliere' werknemers. De Wet Normalisering rechtspositie abtenaren zal naar verwachting 1 januari 2020 in werking treden en Nederlands ambtenaren vallen vanaf dat moment onder het gewone arbeidsrecht.

Lees meer

Waar moet een goed studiekostenbeding aan voldoen?

Artikelen | 02-03-2017

De maatschappij verandert in een steeds sneller tempo waardoor de noodzaak om een leven lang te leren steeds groter is geworden. Dat betekent ook dat werkgevers continue dienen te blijven investeren in de opleiding van werknemers. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de scholingsplicht van werkgevers zelfs een wettelijke basis gekregen.

Lees meer

Pages