Ontslaggronden

Is ontslag van een werknemer mogelijk op de h- grond als herplaatsing niet in de rede ligt?

Artikelen | 10-04-2019

Een arbeidsovereenkomst opzeggen of laten ontbinden is alleen mogelijk wanneer sprake is van een redelijke grond voor ontslag en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt, aldus artikel 7:669 lid 3 BW.  De herplaatsingsverplichting en de grond voor ontslag waren onderwerp van geschil tussen Shell en één van haar expats (HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64)

Lees meer

Regelmatig te laat komen is reden voor ontslag

Artikelen | 27-02-2018

Regelmatig te laat komen is reden voor ontslag. Het wordt vaak gezien als een bagatelovertreding: te laat komen. In de woorden van onze Minister-President: een zonde, maar geen doodzonde. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wat doe je met (of aan) laatkomers in je organisatie?

Lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte geldt ook bij ontbinding via rechter

Artikelen | 07-09-2017

Het is algemeen bekend dat een opzegging met toestemming UWV wegens bedrijfseconomische redenen niet kan als er sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid, omdat er dan een opzegverbod geldt. Bepalend is of de arbeidsongeschiktheid aanwezig was op het moment van indiening van de ontslagaanvraag. In het huidige ontslagrecht kan, na een afwijzing van het UWV op die ontslagaanvraag, een nieuwe beoordeling aan de kantonrechter worden gevraagd. Er kan dan ontbinding worden gevraagd op dezelfde gronden als waarvoor het ontslag was aangevraagd. In die ontbindingsprocedure geldt echter het opzegverbod even zeer. 

Lees meer

Ontslag op staande voet, een misstap is zo begaan!

Artikelen | 23-02-2017

Op dinsdag 21 februari gaf Linda Evers een seminar over het ontslag op staande voet. Geen enkele werkgever wil dit ontslag geven. Soms is het echter een noodzakelijk kwaad en dan is het van belang dat u weet welke stappen u dient te zetten om het tot een goed einde te brengen.

 

Lees meer

Wet Werk & Zekerheid: De eerste ervaringen

Artikelen | 24-11-2015

Op 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) trapsgewijs in werking. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kunnen we voorzichtig de eerste ervaringen signaleren.

 

Lees meer