Slapend dienstverband

Het slapend houden van een dienstverband: toch slecht werkgeverschap.

Artikelen | 20-08-2019

Hoewel de prejudiciële vragen die door de kantonrechter Roermond aan de Hoge Raad zijn gesteld over dit onderwerp nog niet zijn beantwoord, oordeelt de rechtbank Gelderland in een uitspraak van 29 juli 2019 (ECLI: NL: RBGL:2019:3440) dat het slapend houden van een dienstverband bij een volledig arbeidsongeschikte werkneemster, waarbij kans op verbetering of herstel is uitgesloten, niet getuigt van goed werkgeverschap.

 

Lees meer

Een slapend dienstverband, mag dat eigenlijk wel?

Artikelen | 16-11-2015

Een slapend dienstverband is een arbeidsovereenkomst zonder inhoud. Een lege huls. Het fenomeen doet zich voor na 104 weken ziekte. De loondoorbetalingsplicht eindigt dan en er is een redelijke grond voor ontslag. Tenzij herstel binnen afzienbare tijd te verwachten is, kan bij UWV een opzegvergunning worden verkregen.

Lees meer