WWZ

[VIDEO] Arbeidsmarktregulering volgens Commissie Borstlap

Artikelen | 23-07-2020

Op 23 januari 2020 heeft de Commissie Borstlap haar eindrapport gepubliceerd. Arbeidsrecht advocaat Simone Kaper vertelt u in vogelvlucht over de uitgangspunten en aanbevelingen zoals gepresenteerd door de commissie.

 

Lees meer

[VIDEO] Ontslag op staande voet en de transitievergoeding

Artikelen | 02-10-2018

Met de invoering van de WWZ zou het ontslagrecht goedkoper worden. Dit had te maken met de nieuwe, veelal lagere transitievergoeding die de daarvoor gebruikte kantonrechtersformule zou vervangen. Deze kantonrechtersformule echter, was lang niet altijd van toepassing, terwijl het in de nieuwe situatie zelfs kan voorkomen dat bij ontslag op staande voet een transitievergoeding verschuldigd is. Linda Evers praat u bij over het thema ontslag op staande voet en de transitievergoeding.

 

Lees meer

[VIDEO] Nieuwe wetgeving

Artikelen | 18-10-2018

In deze video behandelt Annelyn Aldenkamp twee nieuwe wetsvoorstellen die nu nog niet van kracht zijn, maar waarmee al wel rekening gehouden kan worden.Ten eerste wordt de geplande wetgeving besproken omtrent een compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten tweede komt het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aan bod.

Lees meer

Ervaringen met de Wwz: Ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding

Artikelen | 12-10-2015

Is er iets wezenlijks veranderd ten opzichte van het tijdperk vóór de WWZ? Volgens het oude recht was het mogelijk om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden, voor het geval een gegeven ontslag (al dan niet op staande voet) twijfelachtig was.

Lees meer

WWZ en uitzendwerk/ABU cao

Artikelen | 10-07-2015

De wijzigingen in de WWZ hebben er ook toe geleid dat het fasensysteem in de ABU-cao is aangepast. Het fasensysteem blijft uit 3 fasen bestaan, maar de duur van fase B en het aantal detacheringsovereenkomsten dat in deze fase mag worden gesloten wijzigt.

Lees meer

Wet Werk & Zekerheid: De eerste ervaringen

Artikelen | 24-11-2015

Op 1 januari 2015 trad de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) trapsgewijs in werking. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kunnen we voorzichtig de eerste ervaringen signaleren.

 

Lees meer