Ziekte

[VIDEO] Slapende dienstverbanden en de Wet Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Artikelen | 03-06-2020

Arbeidsrecht advocaat Simone Kaper legt in deze video uit wat de actuele wetgeving zegt over slapende dienstverbanden. En ze licht toe wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet Compensatie Transitievergoeding na 2 jaar ziekte, die per 1 april 2020 van kracht is.

Lees meer

[VIDEO] Nieuwe wetgeving

Artikelen | 18-10-2018

In deze video behandelt Annelyn Aldenkamp twee nieuwe wetsvoorstellen die nu nog niet van kracht zijn, maar waarmee al wel rekening gehouden kan worden.Ten eerste wordt de geplande wetgeving besproken omtrent een compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten tweede komt het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aan bod.

Lees meer

Opnemen vakantiedagen na einde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Artikelen | 10-07-2018

Op 18 januari 2018 kwam bij de kantonrechter te Zaanstad de vraag aan de orde hoe moet worden omgegaan met tijdens de loondoorbetalingsperiode opgebouwde vakantiedagen die door de werknemer zijn opgenomen na het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Bestaat er in dat geval nog wel een verplichting tot het betalen van loon over de vakantiedagen?

Lees meer

Gemiste vakantiedagen kunnen tot 23 november 2016 worden geclaimd bij de Nederlandse overheid

Artikelen | 04-04-2016

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden, doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Mocht u nog een claim hebben, dien deze dan spoedig in. De claim kan namelijk nog maar tot 23 november 2016 worden ingediend!

 

Lees meer

Staat aansprakelijk voor gemiste vakantiedagen van zieke werknemers?

Artikelen | 21-10-2015

Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad in twee belangrijke arresten bepaald dat de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de schade die zieke werknemers hebben geleden, doordat zij op grond van de Nederlandse wet minder dan vier weken aan vakantiedagen hebben opgebouwd tijdens de periode dat zij ziek waren. 

Lees meer