De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst

De schriftelijke arbeidsovereenkomst-het contractDe arbeidsovereenkomst is er in veel varianten, die allemaal beheerst worden door de wettelijke regelgeving van artikel 7:610 BW en volgende, welke wettelijke regelgeving bescherming van de werknemer (als zwakkere, afhankelijkere partij bij de overeenkomst) beoogt.

De hoofdkenmerken van de arbeidsovereenkomst komen in elk type terug: de werknemer verbindt zich om persoonlijk arbeid te verrichten, tegen loon, in dienst van de andere partij, te weten de werkgever (die dus gezag heeft over de werknemer);

De arbeidsovereenkomst wordt onderscheiden van de aannemingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Deze laatste overeenkomst wordt veel gebruikt door ZZP’ers die beschikken over een verklaring arbeidsrecht, afgekort ‘VAR

Behalve het vaste contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) biedt de wet mogelijkheden om de volgende contractstypen te sluiten:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Deze loopt van rechtswege af op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt. De bepaalde tijd kan kalendermatig zijn bepaald, of worden bepaald door bijvoorbeeld herstel van de zieke collega die wordt vervangen of voltooiing van een project.

  Voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een aantal bijzondere regels, met betrekking tot de proeftijd, de aanzegverplichting, het tussentijds opzeggen, de mogelijkheden om een concurrentiebeding op te nemen en de ketenregeling. Meer informatie hierover leest u in het artikel: "De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd".

 • Oproepcontacten
  Dit zijn contracten waarbij partijen afspreken dat de werkgever de werknemer kan of moet oproepen als er werk voorhanden is. Het oproepcontract valt in 2 typen uiteen, te weten de arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst. De voorovereenkomst kent een ruimere mate van vrijheid bij het aanbieden en accepteren van werk dan de eerste. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht schept een verplichting voor de werknemer om op een oproep te reageren. Hierdoor is dit type oproepcontract ook voor de werkgever minder vrijblijvend. Lees hier: De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. En hier: De voorovereenkomst.

 • Uitzendovereenkomst
  De zogeheten flexibele schil van de werkgever kan ook bestaan uit werknemers die werken op basis van een uitzendovereenkomst, de arbeidsovereenkomst tussen uitlener en uitzendkracht waarbij de werkgever (het uitzendbureau) de werknemer ter beschikking stelt aan de derde, de inlener. Lees meer in het artikel "De uitzendovereenkomst".

 • Payrollovereenkomst
  Naast de uitzendovereenkomst maken veel werkgevers voor hun flexibele schil gebruik van payrollbedrijven. (Klik hier voor meer informatie over de payrollovereenkomst.) Oorspronkelijk werd de term payroll gebruikt om aan te duiden dat de salarisadministratie van een werkgever was uitbesteed. Het payroll begrip duidt inmiddels op de overeenkomst waarbij de werknemer in dienst treedt van het payrollbedrijf om vervolgens, in beginsel langdurig, ter beschikking te worden gesteld aan een derde en onder diens leiding en toezicht werkzaam te zijn.

 • Vast contract
  De meest voorkomende arbeidsovereenkomst is nog steeds het vaste contract. Wilt u een vast contract aanbieden aan uw werknemer, dan is het van groot belang dat u zich van te voren goed realiseert welke afspraken in zo’n contract thuishoren. U kunt hier de checklist aandachtspunten arbeidsovereenkomst downloaden, om te kijken waar u allemaal op moet letten. 

Lees ook:

Voor sommige arbeidsverhoudingen volstaat een min of meer standaard arbeidscontract. Voor de meeste arbeidsverhoudingen niet. Het is in alle gevallen zinvol hierover informatie in te winnen. Wanneer ook in uw geval blijkt dat maatwerk op z’n plaats is, weet dan dat Kaper Nooijen Advocaten contracten aanbiedt tegen vaste prijzen. Neem contact op via onderstaand formulier of bel (tijdens kantooruren) 040 238 04 44.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.