Artikelen

[VIDEO] Wet flexibel werken

28-09-2018 | Wfw

De Wet flexibel werken is er al sinds 2016. Toch is er bij werkgevers nog steeds veel onduidelijkheid over de wet. We krijgen regelmatig vragen over de termijnen en formele eisen die de wet aan de werkgever stelt. Arbeidsrecht advocate Annelyn Aldenkamp neemt u kort mee door de ins en out van de Wfw. Voor wie is de wet bedoeld, wat zijn de termijnen en wettelijke eisen om rekening mee te houden en waar liggen de risico's en aandachtspunten voor de werkgever?

Lees meer

Prinsjesdagspecial - Belastingplan 2019

19-09-2018 |

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Download de pdf versie of lees hier meer over de volgende onderwerpen:maatregelen ondernemingen; maatregelen werkgever; maatregelen internationale situaties; maatregelen eigen woning; maatregelen btw & accijnzen; maatregelen auto & mobiliteit; maatregelen (vermogende) particulieren; overige maatregelen.

Lees meer

Is een werkgever verplicht een positieve referentie te geven over zijn ex-werknemer?

03-09-2018 |

Met enige regelmaat worden werkgevers benaderd door ex- werknemers met het verzoek referenties te verstrekken aan de potentiële nieuwe werkgever. Dit zal over het algemeen geen hoofdbrekens opleveren, maar wat nu als die oud werkgever helemaal niet zo tevreden was over de betreffende werknemer? Moet of mag u de potentiële werkgever dat dan vertellen of bent u verplicht een positieve referentie af te geven? Bovendien, hoe verhoudt zich het geven van referenties met de onlangs in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Lees meer

[VIDEO] Het concurrentiebeding

27-08-2018 | Concurrentiebeding

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de grote vraag naar arbeidskrachten stappen werknemers steeds gemakkelijker over naar een andere werkgever. Het opnemen van een goed en rechtsgeldig concurrentiebeding wordt daarmee belangrijker dan ooit. Arbeidsrecht advocate Linda Evers neemt u mee in de regels en jurisprudentie omtrent het concurrentiebeding.

Lees meer

Standplaatswijziging: wijziging van de arbeidsvoorwaarden?

13-07-2018 | Reiskosten

Werknemers die door een wijziging van standplaats van 31 km reistijd naar 136 km reistijd gaan, hebben recht op een gedeeltelijke compensatie van de reiskosten en reisuren. Dat heeft het Gerechtshof Den Bosch recentelijk besloten. Hoe zit het ook alweer met het wijzigen van de standplaats? Is een wijziging van de standplaats aan te merken als een wijziging van de arbeidsvoorwaarden en is compensatie van de reiskosten dan gerechtvaardigd?

 

Lees meer

Opnemen vakantiedagen na einde loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

10-07-2018 | Vakantiedagen, Ziekte

Op 18 januari 2018 kwam bij de kantonrechter te Zaanstad de vraag aan de orde hoe moet worden omgegaan met tijdens de loondoorbetalingsperiode opgebouwde vakantiedagen die door de werknemer zijn opgenomen na het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Bestaat er in dat geval nog wel een verplichting tot het betalen van loon over de vakantiedagen?

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.

10-07-2018 | Ontslag op staande voet, Transitievergoeding

De tekst van artikel 7:673 BW in combinatie met de niet zo consequente uitspraken van de wetgever tijdens de totstandkoming van de WWZ heeft de nodige vragen opgeroepen over de verschuldigdheid van de transitievergoeding in gevallen waarin sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Immers, de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Is in het geval dat sprake is van een dringende reden de uitzondering van lid 7 (ernstig verwijtbaar handelen) een gegeven of is de transitievergoeding zelfs in dat geval verschuldigd?

Lees meer

Schorsing

28-05-2018 |

Of een schorsing geoorloofd is hangt onder meer af van de bepalingen die hierover in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of de cao opgenomen zijn. Als de bevoegdheid tot schorsing daar contractueel is vastgelegd, dien je de daarvoor bepaalde regels te volgen die ontleend moeten worden aan de jurisprudentie.

Lees meer

Het vakantiegeld komt er weer aan.

22-05-2018 | Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het vakantiegeld komt er weer aan. Maar hoe zit het ook al weer met de regels omtrent het vakantiegeld. Wat moet en wat mag? Een kort overzicht over het vakantiegeld treft u onderstaand aan.

Lees meer

Treffen van voorzieningen bij herstel arbeidsovereenkomst

09-05-2018 | Arbeidsovereenkomst

Bij een ongeldige opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werkgever kan de rechter de werkgever veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen, dan wel een billijke vergoeding te betalen. Kiest de rechter voor herstel van de arbeidsovereenkomst, dan bepaalt de rechter daarbij het moment waarop hersteld moet worden. De datum waartegen hersteld moet worden is niet altijd de datum waarop de arbeidsovereenkomst door de “foutieve” opzegging is geëindigd. Wat moet er dan gebeuren in de tussenliggende periode? Moet er bijvoorbeeld een betaling worden gedaan aan de werknemer vanwege het gemis aan loon? Is de rechter verplicht hier iets over te zeggen? In de woorden van de wetgever: is de rechter verplicht voorzieningen te treffen?

Lees meer

Pages